Jelica Pešut

Jelica Pešut

Jelica Pešut

Samostalan advokat, Junior partner

Book an appointment

Description

Jelica Pešut je završila Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu. Posebna oblast u kojoj se ističe je porodično pravo i nasledno pravo. Takođe se bavi obligacionim odnosima, odnosno sačinjavanja Ugovora, naplate potraživanja, naplate štete i posredovanja u mirnom rešavanju sporova.

Tečno govori engleski jezik.

Kontakt forma

Advokati