Naplata potraživanja

Usluga prilikom sporazumnog rešavanja sporova i zaštite prava i interesa klijenata

  • Naša kancelarija nudi širok spektar usluga u cilju sporazumnog rešavanja sporova i zaštite prava i interesa naših klijenata, kao i zastupanje u svim vrstama sudskih postupaka radi ostvarivanja prava i naplate potraživanja – savetujemo i zastupamo fizička i pravna lica u parničnim, vanparničnim, izvršnim i stečajnim postupcima, uključujući u postupcima radi utvrđivanja postojanja potraživanja, kao i postupcima arbitraže u zemlji i inostranstvu;
  • U svom radu oslanjamo se na dugotrajnu uspešnu saradnju sa privatnim izvršiteljem, kao i na redovnu komunikaciju i saradnju sa sudskim izvršnim odeljenjima;
  • Preduzimamo sve radnje radi naplate potraživanja obezbeđenih hipotekom i ostalim postupcima izvršenja i obezbeđenja koji se tiču prava na nepokretnostima;
  • Preduzimamo naplatu potraživanja preko menica, založnih izjava, svih verodostojnih i izvršnih isprava, uključujući namirenje zaplenom i prenosom sredstava sa računa i prodajom nepokretnosti;
  • Ispitujemo najbolje načine obezbeđenja potraživanja i dajemo stručno mišljenje o opravdanosti uspostavljanja zaloge i hipoteke na imovini dužnika;
  • Svoje usluge pružamo u svim fazama rešavanja privrednopravnih i građanskopravnih sporova, počev od iniciranja pregovora u cilju postizanja sporazumnog vansudskog rešenja spora, te pokretanja i sprovođenja sudskog postupka, obezbeđenja prava i konačne naplate potraživanja.

Advokati