Oblasti rada

Intelektualna svojina

Zaštita i ostvarivanje prava intelektualne svojine

Krivično pravo

Zaštite i ostvarivanja prava domaćih i stranih državljana u krivičnom postupku

Obligaciono pravo

Savetodavne usluge na polju ugovaranja pravnih poslova pravnih ili fizičkih lica

Radno pravo

Pravna podrška u svim fazama radnog odnosa sa domaćim i stranim licima

Sportsko pravo

Zastupanje sportskih organizacija kao i aktivnih sportista

Naplata potraživanja

Usluga prilikom sporazumnog rešavanja sporova i zaštite prava i interesa klijenata

Korporativno pravo

Savetodavne usluge u pitanjima pravnog položaja i organizacije privrednih subjekata

Privatizacija

Pripreme i realizacije postupka privatizacije, sporovi i sudski postupci

Nepokretnosti

Prenos prava na nepokretnostima, zastupanje u pregovorima i izradu ugovora

Hartije od vrednosti

Zaštita prava i interesa, savetodavne usluge i zastupanja na tržištu HOV

Stečajno pravo

Zastupanja pravnih i fizičkih lica kod naplata od dužnika-privrednih društava

Pravo osiguranja

Životno i neživotno osiguranje-izrade i analize ugovora, savetodavne usluge

O nama

Kancelarija se prateći zahteve savremenog tržišta reorganizovala i preorijentisala na prevashodno bavljenje privrednim, autorskim i krivičnim pravom. Kancelariju danas čine advokati i stručnjaci iz različitih oblasti, koji su svoje iskustvo sticali u saradnji sa vodećim domaćim i stranim privrednim advokatskim kancelarijama koje posluju u Srbiji, kao i angažovanjem na najznačajnijim projektima na našem tržištu.

Osnovna orijentacija kancelarije je zaštita interesa klijenata, fizičkih i pravnih lica iz zemlje i inostranstva, uz pružanje usluge vrhunskog kvaliteta, po uslovima i prema standardima koji važe na međunarodnom tržištu.

Obzirom na višedecenijski kontinuitet bavljenja advokaturom, naša kancelarija održava dugogodišnju saradnju sa advokatskim kancelarijama u regionu, a posebno sa Crnom Gorom, Makedonijom, Kosovom i Metohijom, Slovenijom i Hrvatskom. Kancelarija je u prethodnom periodu osnivala i ispostave u Herceg Novom i Prištini.Istorijat

Advokatska kancelarija STANKOVIĆ & ASSOCIATES osnovana je 1938. godine, U Beogradu, na adresi TRG NIKOLE PAŠIĆA 4,na kojoj i danas posluje, te kroz treću generaciju advokata, ostvaruje kontinuitet i tradiciju od punih 80 godina rada.

Osnivač kancelarije je advokat Blažo M. Stanković, ujedno osnivač i prvi predsednik advokatske komore Kosova i Metohije (1974. godine), nekadašnji predsednik i član Upravnog odbora advokatske komore SFRJ, član Međunarodne Unije advokata i dobitnik Povelje Saveza advokature Jugoslavije 1982. godine za izuzetan doprinos razvoju advokature.

Aktivno se bavio advokaturom do 1985. godine.

team image

Advokat Vukosav B. Stanković, pored preuzimanja očeve kancelarije, ujedno je nastavio sa aktivnim članstvom i radom u Advokatskoj komori, nekada SFRJ (gde je funkciju predsednika obavljao u periodu od 1986.godine pa do 1989.godine) a kasnije i Advokatske komore Srbije.

Svojim predanim radom dopnineo je unapređenju poslova kancelarije u različitim grana prava.

Od 2000. godine do danas, advokatskom kancelarijom Stanković upravlja advokat Dobrila V. Stanković, rođena 19. avgusta 1978. godine u Beogradu.

Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Beogradu., a nakon završenog staža u Drugom opštinskom sudu u Beogradu, položola je advokatski ispit i pocinje da radi u Advokatskoj kancelariji Stanković, čime nastavlja porodičnu advokatsku tradiciju.

Tim

Dobrila Stanković

Samostalni Advokat,Co founder,Senior Partner

Pročitaj više 

Stefan Stankovć

Samostalni Advokat, Senior partner

Pročitaj više 

Marija Starčević

Samostalni advokat, Senior partner

Pročitaj više 

Vladimir Šanjević

Samostalni Advokat, Senior partner

Pročitaj više 

Kontaktirajte nas

Pravne Konsultacije

+381 11 334 8745,
+381 11 3242 430,
+381 11 32 41 354