Dobrila Stanković

Dobrila Stanković

Dobrila Stanković

Samostalni Advokat,Co founder,Senior Partner

Book an appointment

Description

Advokat Dobrila V. Stanković je od 2000-te godine preuzimatelj advokatske kancelarije STANKOVIC & ASSOCIATES. U svom dugogodišnjem radu usavršila se u zastupanju pravnih i fizičkih lica u domenu krivično pravne materije. Posebno se ističe zastupanjem pravnih lica u okviru materije krivičnih dela protiv privrede – privredni kriminal, krivičnih dela protiv bezbednosti računarskih podataka – visoko tehnološki kriminal kao i krivičnh dela protiv intelektualne svojine. Takođe se u višegodišnjem bavljenju advokaturom specijalizovala za oblast međunarodno krivičnog prava, prava konkurencije i poslove u vezi sa međunarodnim arbitražama kao i poslove i zastupanja koja se odnose na primenu Pomorskog prava.

Posebno je specijalizovana u oblasti Sportskog prava i to: za  zastupanje sportskih organizacija kao i aktivnih sportista, što se ogleda u pravnom konsaltingu i zastupanju sportskih organizacija, registraciji sportskih udruženja, kao i vođenju potrebnih postupaka pred nadležnim Ministarstvom sporta.

Zastupanje aktivnih sportista se ogleda u poznavanju i tumačenju statuta nacionalnih saveza, kao i sačinjavanju profesionalnih i amaterskih Ugovora, zastupanju pred arbitražama, posredovanje sa medijima i sponzorskom aranžmanu sportiste.

Posebna oblast prava kojom se bavi je Medicinsko pravo, naime zastupa u postupcima utvrđivanja krivične odgovornosti usled učinjene lekarske greške i vodi postupke naknade nastale materijalne i nematerijalne štete.

Jedan je od koautora Istorije Jugoslovenske advokature – knjiga III (izdavač Advokatska komora Jugoslavje).

Član je nadzornog odbora Udruženja za medicinsko pravo Srbije – UMPS.

Poseduje sertifikat za zastupanje maloletnih lica u krivičnom postupku, kao i sertifikat za zastupanje pred pravosudnim organima Kosova i Metohije.

Tečno govori engleski i služi se italijanskim jezikom.

Kontakt forma

Advokati