Radno pravo

Pravna podrška u svim fazama radnog odnosa sa domaćim i stranim licima

  • U svom radu pružamo stručnu pomoć poslodavcima koji nastoje da svoje poslovanje u potpunosti prilagode pozitivnom zakonodavstvu, što predstavlja poseban izazov na polju domaće radnopravne regulative, te pružamo podršku i pravne usluge zaposlenima u cilju ostvarivanja i zaštite njihovih prava;
  • Nudimo stručne savete u oblasti radnopravne materije, izrade i analize opštih akata, kao i pronalaženju rešenja u svim spornim situacijama;
  • Pružamo pravnu podršku u svim fazama radnog odnosa, počev od zasnivanja radnog odnosa sa domaćim i stranim licima, zaključivanja ugovora sa direktorima i drugim zastupnicima društva, ostvarivanja prava zaposlenih i zaštite interesa poslodavca, izmene ugovorenih uslova rada i prestanka radnog odnosa.

Advokati