Korporativno pravo

Savetodavne usluge u pitanjima pravnog položaja i organizacije privrednih subjekata

  • Pružamo sveobuhvatnu stručnu podršku, počev od osnivanja pravnih subjekata, izrade ugovora, odluka i drugih akata i zastupanja u postupku registracije svih promena pred nadležnim administrativnim organima i agencijama;
  • Pripremamo sveobuhvatne due diligence, pružamo usluge ispitivanja likvidnosti, boniteta, vrednosti imovine, zaduženja i drugih pitanja od značaja za procenu solventnosti kompanija;
  • Pružamo usluge savetovanja i zastupanja u pregovorima sa drugim subjektima, u vezi sa promenama vlasničke strukture, raspolaganja udelima, statusnih promena i akvizicija privrednih društava.
  • Članovi našeg tima poseduju specijalizovana stručna znanja iz različitih oblasti korporativnog prava, zahvaljujući čemu smo u mogućnosti da pružimo neophodnu stručnu pomoć poslovanju naših klijenata u najrazličitijim okolnostima.

Advokati