Sportsko pravo

Zastupanje sportskih organizacija kao i aktivnih sportista

  • Specijalizovani smo za zastupanje sportskih organizacija kao i aktivnih sportista, što se ogleda u pravnom konsaltingu i zastupanju sportskih organizacija, registraciji sportskih udruženja, kao vođenju potrebnih postupaka pred nadležnim Ministarstvom sporta.
  • Zastupanje aktivnih sportista se ogleda u poznavanju i tumačenju statuta nacionalnih saveza, kao i sačinjavanju profesionalnih i amaterskih Ugovora, zastupanju pred arbitražama, posredovanje sa medijima i sponzorskom aranžmanu sportiste.

Advokati