Vladimir Šanjević

Vladimir Šanjević

Samostalni Advokat, Senior partner

Description

Владимир Шањевић је завршио Правни факултет Универзитета у Приштини 2004. године. Након завршених студија стицао је правно искуство радећи у Основном суду у Свилајнцу, а потом као сарадник, па Заменик Градског јавног правобраниоца Града Београда. 

Почев од 2013. године радио је у привреди и то у ЈКП Београдске електране, затим Лукоил Србија доо Београд и НИС ад Нови Сад,  где је стекао велико искуство у области урбанизма и изградње, а нарочито у погледу добијања свих дозвола потребних за изградњу објеката; изради уговора о грађењу и у поступцима у вези са изградњом и преузимањем непокретности, куповином, продајом и управљањем непокретностима, затим у развоју и управљању инвестиционим („greenfiеld“ i „brownfiеld“) пројектима, у изради „due dilligencе“ у погледу статуса непокретности; у области озакоњења нелегалних објеката као и у свим другим трансакцијама у вези са непокретностима.

Заступа привредна друштва и физичка лица у парничним, ванпарничним, извршним и стечајним поступцима, а посебно је фокусиран на имовинско правна питања и привредно право. Саветује привредна друштва и физичка лица и води инвестиционе пројекте из области урбанизма и изградње.

Education

1

Kontakt forma

Advokati