Privatizacija

Pripreme i realizacije postupka privatizacije, sporovi i sudski postupci

  • Ostvarujemo neprestanu saradnju sa relevantnim državnim institucijama i organima, kao i sa privrednim subjektima iz najrazličitijih sfera privrede, iz zemlje i inostranstva;
  • Pružamo širok spektar pravnih usluga u okviru pripreme i realizacije postupka privatizacije, kao i po pitanju svih sporova i sudskih postupaka u vezi sa privatizacijom;
  • Naši saradnici su spremni da pruže savetodavne usluge u oblasti pitanja radnog prava, raspolaganja imovinom i ulaganja sredstava, te drugih pitanja koja se mogu javiti u vezi sa postupkom privatizacije, kao i da pruže potrebnu stručnu pomoć privrednim subjektima u postprivatizacionom periodu.

Advokati