Krivično pravo

Zaštite i ostvarivanja prava domaćih i stranih državljana u krivičnom postupku

  • Naša kancelarija okuplja tim priznatih stručnjaka iz oblasti krivičnog prava, koji poseduju najviši stepen znanja na polju zaštite i ostvarivanja prava domaćih i stranih državljana u krivičnom postupku;
  • članovi našeg tima poseduju neprocenjiva iskustva stečena višegodišnjom praksom pred domaćim i međunarodnim sudovima, istražnim i drugim organima;
  • Pružamo pravnu pomoć, dajemo stručne savete i zastupamo fizička i pravna lica u svim fazama krivičnog postupka, pred sudovima i tužilaštvima svih hadležnosti, kako u Republici Srbiji, tako i u inostranstvu sa posebno bogatom praksom u postupanju pred sudovima posebne nadležnosti, istražnim i drugim državnim organima;
  • Naš tim advokata ima licence za istupanje pred međunarodnim krivičnim sudovima, kao i serifikate za zastupanje maloletnih lica u krivičnim postupcima.
  • Pružamo usluge iniciranja krivičnih postupaka, izrade krivičnih prijava i privatnih krivičnih tužbi, podnošenja i ostvarivanja imovinskopravnih zahteva, ulaganja žalbi i drugih pravnih sredstava i svih oblika zastupanja oštećenih u krivičnom postupku;
  • Zastupamo okrivljene u svim fazama i različitim vrstama krivičnog postupka, uključujući i postupke visokotehnološkog, privrednog i organizovanog kriminala.

Advokati