Tijana Cosic

Tijana Cosic

Telefon+381658650590

Description

Tijana Cosic je zavrsila Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu 2012. godine. Nakon zavrsenih studija sticala je iskustvo u Drzavnom pravobranilastvu Republike Srbije. Nakon polozenog pravosudnog ispita 2015. godine zasniva radni odnos u Gradskoj upravi grada Beograda, u Sekretarijatu za imovinsko-pravne poslove. Od 2019. godine je samostalni advokat koji se bavi zastupanjem pravnih I fizickih lica u parnicnim, vanparnicnim I izvrsnim postupcima I krivicnim postupcima, sa posebnom paznjom iz oblasti zastite svojinskih prava, zastite autorskih I srodnih prava, porodicnog prava, kao i zastite prava iz radno-pravnih odnosa, iz kojih je stekla posebna znanja I iskustva.

Kontakt forma

Advokati