Pravo osiguranja

Životno i neživotno osiguranje-izrade i analize ugovora, savetodavne usluge

  • Posedujemo stručna znanja i iskustvo u oblasti životnog i neživotnog osiguranja, izrade i analize ugovora i drugih akata na ovom polju, te pružamo pravne savete i nudimo odgovore na pitanja vezana za oblast osiguranja;
  • Zastupamo fizička i pravna lica u sporovima protiv osiguravajućih društava u cilju naplate potraživanja, kao i po regresnim zahtevima osiguravajućih društava; Članovi našeg tima poseduju znanja u oblasti transportnog osiguranja robe, osiguranja imovine i vozila, kao i osiguranja od profesionalne i druge odgovornosti za štetu.

Advokati