Stečajno pravo

Zastupanja pravnih i fizičkih lica kod naplata od dužnika-privrednih društava

  • Zastupamo i savetujemo pravna i fizička lica u cilju naplate od dužnika-privrednih društava koji su prestali sa plaćanjem, kada postoje ograničene mogućnosti naplate iz imovine društva.
  • Naše usluge podrazumevaju i zastupanje klijenata u svim fazama stečajnog postupka, pripremu, izradu i analizu dokumentacije neophodne za prijavu potraživanja, zastupanje u organima stečajnog dužnika predviđenih Zakonom o stečaju, kao i u sudskim postupcima za utvrđivanje osporenog potraživanja i pobijanje pravnih radnji stečajnog dužnika.

Advokati